Nguyen Phong

Ceo & FOUNDER

Đồng sáng lập Praz Media và là giám đốc điều hành chính các dự án. Là người tiên phong và có 9+ năm kinh nghiệm trong ngành Digital Marketing. Đồng thời cũng là tác giả của một số đầu sách nổi tiếng được nhắc đến như: Facebook Marketing từ A đến Z, Ứng dụng công nghệ làm chủ cuộc sống.


Bui Ninh

CO& FOUNDER

Đồng sáng lập Praz Media và là người dày dặn kinh nghiệm trong việc quản trị các dự án cấp nhà nước, đồng thời cũng có hiểu biết sâu về quản lý các dự án


Nguyen Tram

MANAGER DIRECTOR

quản lý dự án Account làm việc trực tiếp với khác hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nhiều lĩnh vực và có 5+ năm làm việc sẽ là tiền đề trong việc giao tiếp với khách hàng.