MÔI TRƯỜNG VI MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING LÀ GÌ?

môi trường vĩ mô

Các Doanh nghiệp muốn tham gia vào bất kỳ lĩnh vực kinh doanh đều sẽ phụ thuộc vào một môi trường nào đó. Môi trường này sẽ đem đến điều kiện thuận lợi cũng như là thách thức và nguy cơ tiềm ẩn cho doanh nghiệp. Bước quan trọng trong tiếp thị quảng cáo có thể giúp doanh nghiệp quyết định những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh đó là việc phân tích môi trường marketing. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây.

I. Khái Niệm Về Môi Trường Marketing

Môi trường Marketing là sự tổng hợp tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động Marketing nhằm thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.

II. Phân Tích Môi Trường Vi Mô Và Vĩ Mô Trong Marketing

1. Môi Trường Vi Mô Trong Marketing Là Gì ?

Môi trường vi mô marketing là những người cung ứng, những đối thủ cạnh tranh, công chúng trực tiếp, người môi giới marketing và khách hàng. Đây là những lực lượng có quan hệ trực tiếp với chính bản thân công ty và có khả năng phục vụ khách hàng.

 

2. Môi Trường Vĩ Mô Trong Marketing Là Gì ?

Môi trường vĩ mô marketing bao gồm các yếu tố như: nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, chính trị và văn hoá. Là những lực lượng có bình diện xã hội rất rộng lớn hơn và ảnh hưởng đến môi trường vi mô. 

3. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Môi Trường Vĩ Mô

môi trường vĩ mô

3.1 Môi Trường Nhân Khẩu Học

Môi trường nhân khẩu học là việc điều tra thực tế và phân biệt dân số theo quy mô, mật độ dân cư, khu vực địa lý, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, giới tính, chủng tộc và nghề nghiệp của họ.

Có những xu hướng biến đổi trong môi trường nhân khẩu học tác động đặc biệt quan trọng đến doanh nghiệp, đến lượng nhu cầu về sản phẩm và làm thay đổi hành vi của người mua như: thay đổi về cơ cấu độ tuổi, thay đổi về đặc điểm gia đình, thay đổi trong việc phân bố dân cư về địa lý, thay đổi cơ cấu về trình độ học vấn…

3.2 Môi Trường Kinh Tế

Môi trường kinh tế bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mua và cách thức tiêu dùng của khách hàng. Thị trường cần những người có khả năng mua. Tổng khả năng mua tuỳ vào giá cả, thu nhập hiện tại, tiền tiết kiệm và tín dụng.

Doanh nghiệp có những sản phẩm giá trị lớn hay mức sinh lời cao nên nghiên cứu kỹ lưỡng các xu hướng biến động của môi trường kinh tế để chủ động có những điều chỉnh nhằm thích ứng hơn. Nếu nền kinh tế gặp khủng hoảng, các nhà quản trị marketing phải nhanh chóng tiến hành các bước cần thiết nhằm thay thế sản phẩm, giảm chi phí và vượt qua được những trở ngại.  

3.3 Môi Trường Chính Trị Và Pháp Luật

Những biến đổi của môi trường chính trị và pháp luật có tác động mạnh mẽ đến quyết định marketing. Môi trường này được tạo ra từ hệ thống luật pháp, các tổ chức chính quyền, từ hệ thống luật pháp nên gây ảnh hưởng và ràng buộc các hành vi của tổ chức cũng như cá nhân trong xã hội.

Nhà quản trị marketing khi phân tích môi trường chính trị cần quan tâm đến hệ thống pháp luật tác động đến doanh nghiệp ngày càng gia tăng, các nhóm bảo vệ lợi ích cộng đồng càng phát triển vì sự ổn định chính trị và đây là một trong những điều kiện tiền đề quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3.4 Môi Trường Công Nghệ – Kỹ Thuật

Môi trường công nghệ được tạo thành từ sự đổi mới, nghiên cứu và phát triển về công nghệ, các giải pháp thay thế, các cải tiến đổi mới cũng như rào cản công nghệ. Đây là một trong những nguồn lực lớn nhất có thể trở thành mối đe dọa hoặc cơ hội cho tổ chức.

 

Môi trường công nghệ có tác động rất đa dạng đến quản trị marketing, tuỳ vào khả năng của doanh nghiệp mà các tác động này có thể là cơ hội mà cũng có thể là mối đe doạ đối với việc đổi mới, thay thế sản phẩm, chi phí sản xuất, chu kỳ sống sản phẩm.

Nhà quản trị marketing cần hiểu rõ sự thay đổi của môi trường công nghệ để phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia nghiên cứu và phát triển nhằm khuyến khích việc nghiên cứu có tính chất định hướng nhiều hơn vào thị trường, bên cạnh đó còn phải chú ý bất kỳ sự đổi mới nào làm hại đến lợi ích của người tiêu dùng.

3.5 Môi Trường Văn Hóa – Xã Hội

một xã hội cụ thể đã giúp con người lớn lên cũng như là trau dồi những quan điểm cơ bản của họ nhằm tạo ra được những giá trị và chuẩn mực đạo đức. Việc thông qua những quyết định marketing có thể chịu ảnh hưởng bởi những đặc điểm sau đây của nếp sống văn hoá có sức ảnh hưởng đến những quyết định marketing: sự trung thành với những giá trị văn hoá truyền thống cơ bản, khuôn khổ một nền văn hoá thống nhất sẽ có những nhánh văn hóa và những thay đổi tạm thời của giá trị văn hoá thứ phát.

Những giá trị văn hoá cơ bản của xã hội được thể hiện qua thái độ của con người đối với người khác, đối với các thể chế tồn tại trong xã hội, đối với toàn xã hội cũng như đối với bản thân mình rất tự nhiên và có giá trị.

3.6 Môi Trường Tự Nhiên

Môi trường tự nhiên bao gồm các yếu tố như: môi trường sinh thái, thời tiết, khí hậu, tài nguyên, năng lượng. vì vậy mà Các nhà quản trị marketing cần pahir xem xét thật kỹ các cơ hội và mối đe doạ liên quan đến các xu hướng chính trong sự biến đổi của môi trường tự nhiên như: khan kiếm nguồn nguyên liệu, sự  ô nhiễm và chi phí năng lượng ngày càng gia tăng, đồng thời trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên còn có sự can thiệp mạnh mẽ của chính quyền.

Phân tích môi trường marketing sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ được các điểm mạnh, điểm yếu, cũng như là cơ hội và thách thức. từ đó tại thời điểm phân tích có thể đưa ra được những quyết định, định hướng chiến lược marketing một cách đúng đắn nhất. Đó là lí do cần phải phân tích môi trường marketing và tận dụng những kết quả phân tích đó để tiến hành phân tích môi trường vi mô và môi trường vĩ mô trong marketing cho bất kỳ 1 doanh nghiệp nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *