ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Bạn chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây bằng cách đăng ký các dịch vụ của Praz Media (gọi chung là “Điều khoản Sử dụng”). Praz Media có quyền thay đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên website https://Praz.vn/. Để đảm bảo toàn quyền của bạn, bạn nên kiểm tra và cập nhật các điều khoản của Điều khoản & điều kiện sử dụng này một cách thường xuyên.

I. Mô tả dịch vụ

Team PRAZ sẽ bảo vệ, cung cấp, sở hữu và quản lý dịch vụ Praz Media và các dịch vụ cho thuê khác hiện có trên trang web https://praz.vn/

Trang web (a), hệ thống, công cụ hỗ trợ (b) và các dịch vụ khác được PRAZ cung cấp cho bạn thông qua các trang web dựa trên gói dịch vụ mà bạn đăng ký (gọi chung là “Dịch vụ”), bao gồm tất cả phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các nội dung khác được cung cấp thông qua trang web (gọi chung là “Nội dung”). Bất kỳ tính năng mới được thêm vào hoặc tăng các dịch vụ cũng phải theo các quy định.

Dựa trên các gói dịch vụ, các dịch vụ cũng có thể bao gồm hỗ trợ cơ bản hoặc mở rộng. Ngoại trừ một trong những điều sau đây, Praz có tỷ lệ cung cấp dịch vụ tốt nhất: (a) ngừng hoạt động theo kế hoạch hoặc (b) bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào không khả dụng. Ví dụ: thiên tai, quy định chính trị, chiến tranh, hoặc biến động xã hội có sẵn hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, cũng như các lỗi kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

II. Điều kiện sử dụng tài khoản

 1. Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng dịch vụ.
 2. Hoàn tất thủ tục đăng ký bằng cách cung cấp địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu.
 3. Chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn. PRAZ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không duy trì thông tin tài khoản an toàn.
 4. Nghiêm cấm hoàn toàn việc truyền tải bất kỳ loại vi rút, mã độc nào có khả năng gây hại.
 5. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn mà không cần thông báo nếu bạn vi phạm các chính sách của dịch vụ hoặc hệ thống hỗ trợ dịch vụ.
 6. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng tài khoản nào, PRAZsẽ đình chỉ dịch vụ của bạn ngay lập tức.

III. Điều kiện chung

Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ như một tùy chọn hỗ trợ trực tuyến cho các nhu cầu cá nhân hoặc thương mại của bạn. PRAZ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn chia sẻ trực tuyến. Bạn nhận thức được các giới hạn nhất định của thỏa thuận này bằng cách đồng ý với nó. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản sau đây:

 1. Cung cấp cho PRAZ thông tin chính xác, trung thực và toàn diện.
 2. Trừ khi bạn là đối tác được ủy quyền của PRAZ, bạn không được truyền, chuyển, cấp phép hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần dịch vụ. Việc cho phép bên thứ ba không nằm trong cam kết sử dụng dịch vụ trái pháp luật là vi phạm hợp đồng và bị nghiêm cấm trong trường hợp đối tác ký “Cam kết hợp tác với PRAZ”.
 3. Trong trường hợp (a) truyền qua nhiều mạng; (b) các sửa đổi trong thiết bị và kết nối mạng để phù hợp và thích ứng với các ràng buộc công nghệ, nội dung của bạn (ngoại trừ thông tin thẻ tín dụng) có thể được chuyển mà không được mã hóa. Trong quá trình truyền qua internet, thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa.
 4. Chúng tôi có thể xóa nội dung và tài khoản mà chúng tôi cho là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc điều khoản sử dụng.
 5. Nếu các mặt hàng, dịch vụ, thông tin hoặc các tài liệu khác được mua bán hoặc trao đổi thông qua bản dịch của PRAZ hoặc hàng hóa không thuộc sở hữu của PRAZ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng của chúng.
 6. Bạn hiểu và đồng ý rằng PRAZ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt do hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ PRAZ, bao gồm tổn thất về lợi nhuận, danh tiếng, dữ liệu hoặc những tổn thất vô hình khác.
 7. Bất kỳ hành vi lạm dụng bằng lời nói hoặc văn bản nào nhắm vào khách hàng, nhân viên hoặc thành viên của PRAZ sẽ dẫn đến việc hủy tài khoản (bao gồm cả các mối đe dọa lạm dụng hoặc trả thù).

IV. Khoản phí

PRAZ cung cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền và có thể chuyển nhượng theo các điều khoản và hạn chế của thỏa thuận này. Giấy phép này chỉ có thể được sử dụng cho mục đích duy nhất của dịch vụ được cung cấp theo các điều khoản và hoàn cảnh của thỏa thuận này. Trong thời gian có hiệu lực khách hàng phải tuân theo các điều kiện của hợp đồng. Bạn đồng ý không vi phạm bất kỳ điều khoản nào sau đây khi sử dụng dịch vụ này:

 1. Sao chép hoặc dịch nội dung và mã nguồn của PRAZ.
 2. Sử dụng bản dịch của PRAZ kết hợp với chương trình khác.
 3. Không sửa đổi, đảo ngược thiết kế, tháo rời hoặc sao chép dịch vụ hoặc trang web.
 4. Bạn không được thuê, cấp phép lại hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của dịch vụ trừ khi bạn là đối tác được ủy quyền của PRAZ.
 5. Sử dụng dịch vụ cho các mục đích thương mại bất hợp pháp hoặc vì các lý do khác với những lý do được chỉ định trong thỏa thuận này, trừ khi bạn là đối tác được ủy quyền của PRAZ theo các điều khoản của thỏa thuận đối tác của bạn.
 6. Gây cho bất kỳ khách truy cập, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, rắc rối, đe dọa, quấy rối hoặc khó chịu
 7. Spam email bao gồm một liên kết đến PRAZ hoặc trang web PRAZ
 8. Đóng vai một cá nhân hoặc tổ chức khác nhân danh PRAZ hoặc thay mặt cho PRAZ.
 9. Sử dụng mã nhúng PRAZ trên các trang web hoặc trong các chiến dịch email để tạo ra hơn 1.000.000 lượt truy cập hàng tháng hoặc hơn 100 khách truy cập đồng thời tại một thời điểm, trừ khi PRAZ đã cho phép bạn làm như vậy bằng văn bản.
 10. Chúng tôi giữ quyền đơn phương chấm dứt giấy phép có giới hạn của bạn mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm các thỏa thuận nói trên.

V. Giới hạn trách nhiệm

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “hiện có” và “sẵn có”, PRAZ  không đảm bảo bất kỳ điều kiện nào, dù diễn đạt hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Không vi phạm, khả năng bán được hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể đảm bảo liên quan đến tính khả dụng, độ chính xác, tính ổn định, thông tin hoặc nội dung của Dịch vụ.
 2. Bất kỳ tuyên bố ngụ ý nào về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Bạn đồng ý và chấp nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của mình. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này áp dụng cho bất kỳ tổn hại hoặc thương tích nào do dịch vụ gây ra, chẳng hạn như hiệu suất không mong muốn, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, chậm trễ hoặc lỗi trong vận hành hoặc đường truyền. Tất cả các khả năng đều có thể xảy ra nhiễm trùng máy tính, đường truyền chậm, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập bất hợp pháp.
 3. Bạn đồng ý và hiểu rằng bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng dịch vụ đều do bạn tự chịu rủi ro và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình.
 4. Lời khuyên hoặc thông tin của PRAZ, cho dù bằng lời nói hay bằng văn bản, hoặc có được thông qua bất kỳ dịch vụ nào của PRAZ không cấu thành sự đảm bảo đối với những trường hợp được mô tả trong Điều khoản.

PRAZ và các chi nhánh, giám đốc, cố vấn, nhân viên, hỗ trợ viên và đối tác sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ ai, dù gián tiếp, trực tiếp, ngẫu nhiên, bồi thường thiệt hại đặc biệt (bao gồm mất lợi nhuận, gián đoạn sử dụng và truyền dữ liệu, và như (ngay cả khi sự cố xảy ra, PRAZ sẽ có quyền được thông báo về những tổn thất này). Bạn cũng đồng ý rằng PRAZ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào vượt quá toàn bộ phí dịch vụ hàng tháng. PRAZ sẽ không có trách nhiệm với bạn nếu dịch vụ được cung cấp miễn phí.

VI. Hạn chế về mặt nội dung

Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng PRAZ, các chi nhánh, đại lý, giám đốc, cố vấn, nhân viên, người hỗ trợ và đối tác của PRAZ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp hay gián tiếp với bất kỳ ai. Ngẫu nhiên, đặc biệt là trong trường hợp thiệt hại (bao gồm mất lợi nhuận, gián đoạn sử dụng và truyền dữ liệu và những thứ tương tự, thậm chí nếu vụ việc xảy ra, PRAZ sẽ có quyền được thông báo về những tổn thất này).

Bạn cũng đồng ý rằng PRAZ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào vượt quá toàn bộ phí dịch vụ hàng tháng. PRAZ sẽ không có trách nhiệm với bạn nếu dịch vụ được cung cấp miễn phí.

 1. Hiển thị hoặc quảng bá thông tin tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc tiếp tay cho các hành vi khiêu dâm.
 2. Khuyến khích hành vi quấy rối, hành vi, phỉ báng hoặc bạo lực dưới hình thức lạm dụng, đe dọa hoặc gây thương tích.
 3. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
 4. Cung cấp thông tin không đúng sự thật, lừa đảo hoặc không chính xác.
 5. Hack hoặc thay đổi Dịch vụ mà không có sự cho phép của PRAZ.
 6. Nếu không có sự cho phép của cá nhân hoặc tổ chức đã cung cấp cho bạn, tiết lộ hoặc hack thông tin đăng nhập cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu.
 7. Truyền vi-rút hoặc phần mềm độc hại
 8. Thư rác, thư không được yêu cầu hoặc thư rác
 9. Thu thập thông tin hoặc nội dung cá nhân từ người dùng mà không có sự cho phép của họ thông qua PRAZ và các dịch vụ hoặc cơ chế tự động khác.
 10. Sử dụng các dịch vụ của PRAZ để quảng bá, xác nhận, phân phối, xuất bản hoặc chuyển tải bất kỳ tài liệu nào nhằm biển thủ hoặc gian lận để có được doanh thu từ khách truy cập. Rất tiếc, chúng tôi không thể kiểm soát tất cả nội dung được tải lên bởi bên thứ ba bằng cách sử dụng Dịch vụ và chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát Dịch vụ, do đó chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của nó.

Tuy nhiên, chúng tôi được đảm bảo rằng PRAZ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong tài liệu, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc này, trừ khi do PRAZ gây ra. Bạn cũng đồng ý phân tích và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung, bao gồm cả tính toàn vẹn và chính xác của Nội dung. Nếu bạn có một vấn đề, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: info@praz.vn

VII. Dịch vụ với bên thứ ba

Bạn có thể cấp cho các bên thứ ba quyền truy cập vào tài khoản của mình để nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc lao động bổ sung, nhưng bạn phải hiểu và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của các bên thứ ba và chịu sự điều chỉnh của các quy tắc của họ.

VIII. Chấm dứt tài khoản

 1. Bạn có tùy chọn hủy hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Sau khi đóng tài khoản, bạn sẽ không thể sử dụng dịch vụ với cùng một tài khoản và mật khẩu đó nữa.
 2. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đơn phương hủy tài khoản của mình. PRAZ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào phát sinh do tài khoản bị chấm dứt sớm.
 3. PRAZ giữ quyền thay đổi hoặc ngừng các dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
 4. PRAZ có thể tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn không giới hạn nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện hoặc sử dụng các dịch vụ một cách bất hợp pháp.

IX. Sự bồi thường

Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho nhân viên, giám đốc, đại lý và bên thứ ba của PRAZ, cũng như danh tiếng của công ty, chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc hành động pháp lý nào. Thảo luận về các khoản nợ, chi phí và thua lỗ (bao gồm cả chi phí sử dụng và chi phí luật sư) liên quan hoặc phát sinh từ việc bạn kết nối hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn vi phạm Điều khoản và chi phí khiếu nại bắt nguồn từ bất kỳ thứ gì bạn gửi, đăng hoặc truyền trong khi sử dụng Dịch vụ.