DỊCH VỤ CHĂM SÓC FANPAGE CỦA PRAZ BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC

 • Quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.

 •  Tiếp cận khách hàng trên diện rộng và trên tất cả thiết bị. 

 • Theo dõi và tối ưu hóa chiến dịch để quảng cáo có hiệu quả.

 •  Luôn cập nhật những xu hướng mới để đi trước đối thủ. 

 • Phát triển chiến lược quảng cáo để mang lại hiệu quả tốt nhất. 

 • Giúp tiết kiệm chi phí và thời gian để tập trung hoạt động kinh doanh.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Quảng Cáo GOOGLE

Gói Cơ Bản

3 triệu – 30 triệu

 • Phí dịch vụ : 20%
 • Từ khóa (Theo dịch vụ) : Tối đa 500 từ
 • Tư Vấn chiến lược quảng cáo
 • Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info)
 • Tư Vấn nội dung quảng cáo
 • Nghiên cứu từ khóa : Tối đa 500 từ
 • Lựa chọn từ khóa
 • Số mẫu quảng cáo/ nhóm : 2
 • Nhắm mục tiêu địa lý
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • Lập lịch quảng cáo
 • Cấu trúc tài khoản tối ưu
 • Phủ định từ khóa
 • Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web
 • Tạo tiện ích cuộc gọi
 • Tạo tiện ích chú thích
 • Tạo tiện ích Vị trí
 • Tạo báo cáo từ Google
 • Tiếp thị lại
 • Kết nối Analytics
 • Tạo UTM theo dõi
 • Tối ưu CTR : 2 lần / tháng
 • Tối ưu ngân sách : 2 lần / tháng
 • Thay đổi mẫu quảng cáo : 2 lần / tháng
 • Phủ định từ khóa định kỳ : 2 lần / tháng
 • Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo : Không giới hạn
 • Thay đổi tiện ích mở rộng : 2 lần / tháng
 • Tối ưu điểm chất lượng : 2 lần / tháng
 • Tối ưu từ khóa : 2 lần / tháng
 • Phân tích hiệu suất mạng hiển thị : 2 lần / tháng

Đăng ký Tư Vấn

Nâng cao

30 – 100 triệu

 • Phí dịch vụ : 20%
 • Từ khóa (Theo dịch vụ) : Tối đa 5,000 từ
 • Tư Vấn chiến lược quảng cáo
 • Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info)
 • Tư Vấn nội dung quảng cáo
 • Tư Vấn Landing Page
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Lựa chọn từ khóa
 • Lập KPIs (chỉ tiêu chi tiết)
 • Số mẫu quảng cáo/ nhóm : 2
 • Nhắm mục tiêu mạng hiển thị
 • Nhắm mục tiêu địa lý
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • Lập lịch quảng cáo
 • Cấu trúc tài khoản tối ưu
 • Phủ định từ khóa
 • Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web
 • Tạo tiện ích cuộc gọi
 • Tạo tiện ích chú thích
 • Tạo tiện ích Vị trí
 • Tạo báo cáo từ Google
 • Tiếp thị lại
 • Kết nối Analytics
 • Tạo UTM theo dõi
 • Tối ưu CTR : 3 lần / tháng
 • Tối ưu ngân sách : 3 lần / tháng
 • Thay đổi mẫu quảng cáo : 3 lần / tháng
 • Phủ định từ khóa định kỳ : 3 lần / tháng
 • Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo : Không giới hạn
 • Thay đổi tiện ích mở rộng : 3 lần / tháng
 • Tối ưu điểm chất lượng : 3 lần / tháng
 • Tối ưu từ khóa : 3 lần / tháng
 • Phân tích hiệu suất mạng hiển thị : 3 lần / tháng
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh : 3 lần / tháng

Đăng ký Tư Vấn